Rönesans’ın Nedenleri ve Sonuçları

15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da güzel sanatlar, edebiyat ve düşünce ile ilgili gelişen yeniliklere Rönesans denmektedir.

rönesans

Rönesans’ın Nedenleri Nelerdir?

 • Eski Çağ’dan kalmış olan edebiyat, sanat ve bilim alanındaki yapıtların incelenmesi, değerlendirilmesi ve üniversitelerde de okutulması
 • Kâğıt ve matbaanın giderek yaygınlaşması ise buluşların her yere dağılabilmesi, okuma-yazma bilen kişi sayısının artması
 • Coğrafi Keşiflerin yapılması sebebiyle Avrupa’da sanat ve edebiyata ilgi duyan bir üst sınıfın oluşması
 • Avrupa’da bu gelişmeler sonucunda bu üst sınıfın sanata ve buluşlara destek vermesi.
 • Bizans ve Roma dönemin eserlerinin yaygınlaşması sonucunda benzer eserlerin oluşturulmasının denenmesi
 • Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşiflerin meydana getirdiği etkilerle kilisenin etkisinin azalması
 • İstanbul’dan İtalya’ya gitmiş olan bilim adamlarının eski Yunanca eserleri İtalya’dakilere anlatması.

Rönesans; merkezi yapının olmaması sonucu doğan özgür ortam, İstanbul’un fethinin ardından alimlerin İtalya’ya gitmeleri ve de Yunan kültürüne ait izlerin olması gibi sebeplerle önce İtalya’da başlayarak, devamında da başka Avrupa ülkelerine sıçramıştır. Bunların etkisi ile de Leonardo da Vinci, Mikelanj, Rafael, Alber Durer, Erasmus, Luther, Makyavel, Shakepeare, Servantes, Bacon, Montaigne gibi önemli sanatçılar dünyaya kazandırılmıştır.

Rönesans’ın Sonuçları

 • Avrupa’da özgür düşünebilme ortamını engelleyen şeyler ortadan kalkarak bilim dalları giderek gelişmiştir.
 • Katolik Kilisesi’nin özgür düşüncelere yaptığı baskı son buldu ve de Katolik Kilisesi’ne olan güven sarsıldı.
 • Ölmüş olan Antik Çağ kültürünün canlanması sağlanarak, günümüzdeki çağdaş Avrupa’nın oluşması için ilk adımlar atılmaya başlandı.
 • Avrupa’nın sosyal bakımdan sınıflar gibi oluşumları büyük bir değişim geçirdi.
 • Küçük kan dolaşımının varlığı gibi hususlar keşfedilerek, her alanda yeni buluş ve keşifler yapıldı.
 • Devamında ise bu akımın etkisiyle felsefe, sanat ve edebiyat alanında yeni akımların oluşmasına zemin hazırlanmış oldu.
 • Skolâstik düşünce yıkılarak bunun yerini akılcı düşünce yapısı almıştır.
 • Tüm dünyayı etkisi altına alan reform hareketlerinin doğmasını da sağlamıştır.
 • Skolâstik görüş din öğretilerine ve İncil’e dayanan ve bunlara uymayan her şeye karşı olan düşünce sistemidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir