Sanayi Devrimi Ekonomik Faaliyetleri Nasıl Etkilemiştir?

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllar arasında gerçekleşti.  İlk kez demir madenine bağlı olarak buharlı araçların icadından sonra İngiltere’ de ortaya çıktı. İngiltere’de ortaya çıkmasının nedenleri hali hazırda ekonomisinin iyi olması, gelişmiş bir bankacılık sistemine sahip olması, o dönemde etkili olan fikir akımları, sanayi tesisleri için gerekli olan demir ve kömür gibi madenlere sahip olması, zengin yer altı kaynaklarının varlığıdır. İlk başta basit makinelerin kullanımı nedeniyle uzmanlaşmış nitelikli iş gücüne gerek olmamıştır. Bu yüzden kadın ve çocuklar çok düşük ücretlerle yirmi saate kadar sanayide çalıştırılmıştır. İngiltere’den tüm Avrupa ülkelerine oradan da Amerika’ya yayılmıştır. Japonya’da da yayıldıktan sonra tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Sömürgecilik ile ele geçirilen madenler, nüfusun artması, tüketicilerin taleplerinin artması ve bu nedenle seri üretime ihtiyaç duyulması, buharlı makinelerin icadı ile sanayi için ihtiyaç duyulan büyük enerji kaynağı bulunmuş olması sanayi devrimini tetikleyen nedenlerdir.

Sanayi Devrimi dünyayı nasıl etkilemiştir?

Sanayi devrimi dünyayı yalnızca ekonomik yönden değil toplumsal yönden hatta dünyanın işleyişine kadar pek çok açıdan değiştirmiştir.

Sanayi makineleşmenin, bilimin ve teknolojinin de hızla gelişmesine neden oldu. Dünya nüfusu katlanarak artmaya başladı. Sanayi Devriminden önce de işçi sınıfı vardı ancak devrimden sonra işçi sınıfı haklarının önem kazanmasıyla beraber sosyalizm fikirlerinin konusu doğmuş oldu.
Burjuva sınıfı zenginleşmeye başladı. Avrupa’daki toplumsal sınıflar arasındaki denge değişti. Sanayi devriminin başlarında zengin olmalarına rağmen sosyal ve siyasi bazı hakları bulunmuyordu. On dokuzuncu yüzyıldan sonra bu durum da lehlerine gelişti.

Tarım ürünlerinin sanayileşmesiyle beraber ekonomi gelişmiş, daha fazla üretim yapmaya başlayan ülkeler nüfus olarak da artmıştır.  Yerleşme, sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerin etrafında toplanmıştır. Kırsal kesimler kentleşmeye başlamıştır.

Türkiye’de Sanayi Devrimi ancak yirmi birinci yüzyıla yaklaşırken etkin bir hal almıştır. Sanayi sektörü 1980’li yıllarda Avrupa’yı iki yüzyıl geriden takip eden Türkiye’de yetersiz mesleki bilginin olması, yerli makineleşmenin sağlamaması nedenleriyle fazla başarılı olamamıştır.  Günümüzde Türkiye zengin doğal kaynaklarının varlığı nedeniyle çeşitli sanayi endüstri kollarında faaliyet göstermektedir.

Sanayi Devriminin ekonomik etkileri

İhraç ürünlerinin büyük bir çoğunluğunu tarımsal kaynaklı ürünler oluşturuyordu. Sanayi tesislerinin kurulması ile birlikte tarım ürünleri dahil birçok doğal kaynak işlenmeye başladı. Örneğin besin sanayisine ait konserve endüstrisi gelişti. Petrol önemli bir maden konumuna geldi. Ulusal gelir sanayinin gelişmesiyle artmıştır. Sanayiye bağlı olarak birçok sektör de gelişme olanağı bulmuştur.

Günümüzde ülkeler sahip olmadığı ham maddeleri yurt dışından satın alıp ülke içerisinde işleyebilmektedirler. Katma değer katılmış olan sanayi ürünler maliyetin üzerine kar koyularak ihraç edilebilmektedir. Böylelikle milli gelirde artış gözlenir. Artık ülkeler kalkınabilmek istiyorlarsa sanayi faaliyetlerini arttırmak zorundadırlar.

Günümüzde ihraç ürünlerinin yaklaşık olarak yüzde doksan üçü sanayi ürünleri olmasına rağmen Türkiye bir tarım ülkesi olarak nitelendirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir